กองบังคับการสนุบสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
1280 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032 442 355-6 โทรสาร 032 222 458
website:www.bppparu.go.th
e-mail:paru2558@gmail.com